728 x 90

ลมหายใจไร้มลทินจัดกิจกรรมวันเด็ก

  • In News
  • 15 ม.ค. 2563
  • 131 Views
img

          จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเข้าชม และร่วมกิจกรรมภายในบูธมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมสันทนาการให้เด็กในสถานรองรับ และเด็กบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ได้เรียนรู้หน้าที่ของพลเมือง และมีจิตสำนึกที่ซื่อสัตย์สุจริต ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี